Home :: AAOS.nl

Inloggen

AAOS


Almeerse Academische Opleidingsschool


OVER DE AAOS

In juni 2009 is de AAOS geaccrediteerd én officieel geregistreerd als academische opleidingsschool. In eerste instantie werkten drie Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Interfacultaire Lerarenopleidingen aan het opleiden van studenten. Vanaf schooljaar 2010-2011 werd dit samenwerkingsverband uitgebreid met de Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Utrecht.

Inmiddels werken zeven scholen samen: het Arte College, het Montessori Lyceum Flevoland, het Oostvaarderscollege, het Buitenhoutcollege, Echnaton, de Meergronden en Helen Parkhurst. De laatste drie scholen zijn academische opleidingsschool. 

Binnen de AAOS richt men zich op het begeleiden en opleiden van studenten; daarnaast wordt ook gewerkt aan de professionalisering van docenten in de organisatie. De AAOS wil maatwerk bieden aan alle studenten die bij één van de aangesloten scholen stage lopen: naast een begeleider op de werkvloer krijgen studenten daarom een coach toegewezen. Tevens worden verschillende workshops en activiteiten aangeboden, waarmee studenten meer grip krijgen op hun toekomstig werkveld.

Stage lopen binnen de AAOS vraagt een actieve, onderzoekende en reflectieve houding van studenten. Daartegenover staat dat de grote verscheidenheid aan deelnemende scholen een rijke leeromgeving vormt, waar iedere student uitstekend - maar ook met veel plezier - begeleid wordt. 

Lees meer in onze Stagegids!

Wil je graag op één van onze scholen stage lopen? Meld je dan hier aan.ASG-CONFERENTIE


Op 18 juni 2014 werd op het Echnaton de jaarlijkse ASG-conferentie gehouden. Onderwerp van de conferentie was hoe leren zichtbaar te maken binnen opleiden in de school. Allerlei thema's, verhalen, ervaringen en vragen kwamen terug in ontmoetingen en presentaties. Hier is een korte video-impressie van de conferentie te zien.